Přehled kurzů a aktivit "Brány Zdraví"

Náplň  "Brány zdraví"

- Startovací základní kurz

- Tématické základní kurzy

- Tématické pokračovací podpůrné kurzy

- Nadstavbové kurzy

- Ostatní aktivity

- Přednášky 
13610589 mls png 

 

Startovací základní kurz 

(Obecné nahlédnutí do praktik dovedností, které se nabízí pro uchopení vlastního života. Kurz, jehož absolvováním získává účastník možnost absolvovat kurzy tématické.) 

- Startovací kurz "Probuzení"

 

Tématické základní kurzy

(Kurzy zaměřené na praktické a teoretické učení, jak zvládat přicházející situace, osvobodit se od manipulace, tlaku a strachu. Účastníci získají praktické návody na uchopení svého života, na radost, na hojnost a trvalou kondici. Podmínkou pro účast je absolvování Startovacího základního kurzu: "Probuzení")

- Žít radost

- Žít hojnost

- Žít vitalitu

- Zpracování strachu

 

Tématické podpůrné kurzy - I PRO VEŘEJNOST

(Praktické kurzy, které slouží ke zdokonalení praktik. Kurzy, kde účastníci získají další návody na víru v sebe a tím jsou schopni ideálního naladění pro svoje individuální situace. Podmínkou pro účast je absolvování Startovacího základního kurzu: "Probuzení")

- Přítomnost v čase

- Návraty přítomnosti

- Meditační víkend

- Brána k probuzení

- Prázdninové soustředění / Podmínkou pro účast je absolvování Startovacího základního kurzu "Probuzení".

- Ústraní 1

- Ústraní 2

- Čtvrteční podvečery

- Vesmírná pošta

 

Nadstavbové kurzy

Praktické návody na práci s energiemi, komunikaci s Universem a energetické uzdravování sebe a druhých. Podmínkou účasti je absolvování Základních témat a všech předcházejících Nadstavbových kurzů.

- Umění harmonizace

- Barevný semafor

- Duševní očista

- Komunikace

- Proměna

- Šeptání

 

Ostatní aktivity

Další Volné kurzy pro pracovní či soukromé skupiny, setkávání, meditační a rekondiční programy.

- Volné kurzy (Náhody neexistují, aj.)

- Setkávání (Radost duše, aj.)

- Víkendové meditace

- Rozmazlovací programy (pro dospělé, pro děti, pro rodiny s dětmi)

 

Přednášky

- Přednášky na veřejných akcích, veletrhy /Minerva, Astrovíkend aj

- Přednášky a kurzy pro uzavřené skupiny na objednávku /Náhody neexistují, Odpovědnost za svůj život, Všechno je dobře, Vlčí síla aj.

- Besedy / Setkávání při čaji, Radost duše aj.

- Sezení / Individuální i skupinové poradenství a konzultace   

Brána zdraví je můj nejlépe investovaný čas a peníze v mém dosavadním životě.

Marie, účastnice Startovacího kurzu

Splnilo mé očekávání spolu s bonusy :-)

Roman, účastník Startovacího kurzu

...