Předadventní pohlazení

pro klienty a jejich blízké

Letos jinak. SMYSLEM ŽIVOTA je všezahrnující POMOC a RADOST. Pomozme si letos v čase předadventním navzájem tím, že RADOST vyrobíme, nasdílíme a rozšíříme.

V rámci cyklu Podané ruce, který je součástí projektu Brány zdraví letos přednáška v trvání 90. minut na téma "Povzbuzení" a pokračující pohlazení v podobě posezení a tvorby. Slavnostně se spolu nastavíme na Adventní čas, zhlédneme divadelní představení, zazpíváme si a vyrobíme tematický dárek pro sebe či spřízněnou duši.

V den zahájení od 13:00 do 19:00 hodin

Cena:

vstupné dobrovolné + cena soupravy pro tvorbu

NUTNÁ REZERVACE NA TEL.: 608 548 955 - rezervace míst již probíhá 

Nejbližší termíny a místa konání:

- 26. listopadu 2022 / sobota 
- uzávěrka přihlášek I. 14. 10. 2022, II. 28. 10. 2022 / počet účastníků je limitován
- po tomto datu je nutno konzultovat přihlášení telefonicky na tel.: 608 548 955 / dohoda

AZ centrum, Rubešovo náměstí 171, sál II. patro, Havlíčkův Brod

 

Brána zdraví je můj nejlépe investovaný čas a peníze v mém dosavadním životě.

Marie, účastnice Startovacího kurzu

Splnilo mé očekávání spolu s bonusy :-)

Roman, účastník Startovacího kurzu

...