Adventní pohlazení

Pro veřejnost

Uvědomujete si, že SMYSLEM ŽIVOTA je všezahrnující POMOC těm, kteří jsou zranitelnější? Chcete vědomě a bezpodmínečně POMOCI? Vaše čisté ÚMYSLY DOBRA zpečeťte činem.

Jako každý rok i letos slavnostně zahájíme Advent dobročinností. Dopoledne minikurz "Vděčnost" pro členy a klienty. Odpoledne slavnostní program pro celé rodiny a blízké členů i klientů.

A program? Minikurz, Koncert /Klavír, housle, zpět/, Zumba vystoupení s příběhem, Tombola, Přílet Anděla, Přílet Ježíška, Občerstvení a další překvapení pro děti i dospělé.

Pomoc a stupeň zkvalitnění podmínek pro slečnu Barboru má v rukách každý jedinec, který přispěje dobrovolným příspěvkem, zakoupením tomboly, či ručně tvořených výrobků a dárků na akci Adventní pohlazení.

 

Využití daru:

Vybrané finanční prostředky slečna Barbora využije na osobního asistenta. Slečně Barboře je 27 let a již od narození trpí postižením pravostranných končetin a není schopna chůze. Pohybuje se s pomocí elektrického vozíku. I přes svá postižení se naučila mnoha věcem a proto našla uplatnění v Jedličkově ústavu v Praze. Zde bude i ubytovaná. Vzhledem tomu, že k běžnému životu z větší části potřebuje pomoc asistenta, kterého zdravotní pojišťovna nehradí, využije vybrané prostředky právě k zajištění tohoto asistenta.

Čestnými hosty odpoledního programu jsou slečna Barbora s doprovodem.

V den zahájení od 9:00 do 16:30 hodin

Cena:

vstupné dobrovolné

NUTNÁ REZERVACE NA TEL.: 608 548 955

Nejbližší termíny a místa konání:

- 28. 11. 2020 / sobota 

AZ centrum, sál II. patro, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod 580 01

 

Brána zdraví je můj nejlépe investovaný čas a peníze v mém dosavadním životě.

Marie, Startovací kurz 2015

 
Splnilo mé očekávání spolu s bonusy :-)

Roman, Startovací kurz 2017

...